แคตตาล็อกออนไลน์

  • ตระแกรงเหล็กฉีก พระราม 2

    ร้านขาย จำหน่าย ตระแกรงเหล็กฉีก พระราม 2 ตะแกรงเหล็กฉีก จะมีความคุณสมบัติคงทนแข็งแรงสูง และราคาถูก น้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับตะแกรงแผ่นเรียบ ส่วนมากการนำไปใช้งาน สำหรับปูพื้นทางเดินหรือปูพื้นให้รถวิ่งก็ได้ ทำตะแกรงระบายน้ำ ตะแกรงกันสัตว์เลั้ยง กรงนก สร้างราวกันตก ทำรั้วบ้าน กรงล้อมป้องกันอันตราย รองพื้นเทปูนในงานก่อสร้าง หรือจะนำไปใช้ในงานตกแต่งทุกชนิด ทำบังตา ตะแกรงล้อมเครื่องจักร หรือใช้กันนกในอาคารที่ต้องการความสวยงาม

    หมวดหมู่ : เหล็ก

    ดูรายละเอียด